Çıraklıktan Öteye

Çocuk işçilik insanlık dışı bir uygulamadır. Ama çocukları yoksul, gelecek umudu olmayan ve eğitimsiz bırakmak da insan haklarına aykırıdır. Çocuk işçilik sorunu, işte böylesine toplumsal sorunların kesim noktasında yer almaktadır. Ülkenin geleceğine ipotek koyma olarak nitelenebilecek bu sorun, birey açısından bedel ödeyerek bir kurtuluş şansıdır. Eğer toplum onlara kurtuluş olanağı sunmuyorsa, çıraklar da bireysel kurtuluşu seçiyor. Burada çıraklıkta neler çektiklerini okuyacak ve bugün yaşamda ulaştıkları noktaları göreceksiniz.