Az Zamanda Çok İş Yaptı

Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel, ülkemizde, büyük işler başaran milli eğitim bakanlarının görev ömürlerinin hep çok kısa olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kendisi için de geçerlidir. Vasıf Çınar, “Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası”nı çıkaran Milli Eğitim Bakanı'dır. Mustafa Necati, milli eğitim meşalesinin ve “yenileştirilmiş” okulların yurt yüzeyine yayılmasını temsil eden Milli Eğitim Bakanı'dır. Reşit Galip, Atatürk'ün “Az zamanda çok işler yaptık” dediği yıl, Milli Eğitim Bakanı'ydı ve başta üniversite reformu olmak üzere, bugüne dek gelen eserler bıraktı; daha sonra başarılan ölmez eserlerin tohumlarını attı. Bunu yalnız milli eğitim çevresine değil, tüm ilerici atılımları yapan “üstün değer”lerimiz için genelleyebiliriz. Bu bölümde, çok kısa bir zaman diliminde yaptıklarıyla ülkemizde derin izler yaratan “Cumhuriyet Aydınları”nın yaşam öykülerini okuyacaksınız.