Toplum Hekimliğine Gönül Verenler

Sağlığın ticarileştiği, insanın değil cebindeki paranın önemsendiği günümüzde, çaresiz olmadığımızın en büyük göstergesi, “herkese sağlık” hizmetini ulaştırmak için yaşamını adayanlardır. Türkiye, insana değer verildiği, herkese sağlık hizmetini ulaştırmak için en uzak köylere kadar sağlık hizmetinin ulaştırıldığı günler de görmüştür. Bu bölümde yer alan portreler, “herkese sağlık” hedefine ulaşmak için mücadele veren emektarlardır.