Abit Köymen ( Dr. )

Abit Köymen ( Dr. )

Dr. Abit Köymen

SSK tarihinde görev ömrü en uzun olan başhekimdir (26 yıl). 8 Kasım1995’te aramızdan ayrılmıştır.

1913 yılında Elazığ’ın Kesrik ilçesinde doğan Dr.Abit Köymen’in çocukluğu, adliye müfettişi olan babasının görevi dolayısıyla Diyarbakır, Şam, Halep. Kars gibi kentlerin arasında kervan yolculukları ve keleklerle Dicle’yi geçerek yaşanır. İlköğrenimini Elazığ ve Diyarbakır Mekteb-i Sultani’lerinin ilk kısımlarında sürdürür.

1932 yılında İstanbul Kabataş Lisesi’nin Fen kolundan mezun olduktan sonra, İstanbul Tıp Fakültesi’ne girer. Bu dönem, 1933 Üniversite Reformunun başlattığı ve Hitler’in zulmünden kaçmak zorunda kalan “Almanca Konuşan Dünyaca Ünlü Profesörlerin” Türk üniversitelerinin çehresini değiştirdiği dönemdir. Köymen, 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olur.

Bir grup arkadaşı ile birlikte Atatürk’ün huzuruna kabul edilir. Atatürk’ün çeşitli konulardaki düşüncelerini açıklamasına tanıklık eder. 1938 yılında Ata’nın ölümünde, Tıp Fakültesi’nin çelengini taşır.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında, askerliğini yaptıktan sonra Kastamonu-Ilgaz, Çankırı gibi bir çok ilde hükümet tabipliği yapar. 1940 yılında, Dr.Şahende hanım ile evlenir ve bir kızları olur.

Ankara Numune Hastanesi’nde dahiliye ihtisasını tamamladıktan sonra başasistan olur. Paris’e gönderilir. Burada göğüs hastalıkları üstüne ünlü öğretmenlerin derslerine katılır, hastanelerde incelemelerde bulunur.

1951’de Süreyyapaşa Sanatoryumu başhekimi olarak İşçi Sigortaları Kurumu’na geçer ve İstanbul’a taşınır. Dr.Abit Köymen, 26 Kasım 1951’de göreve başladıktan 5 gün sonra Süreyyapaşa Sanatoryumu, 100 yataklı tek pavyonla 20 hasta alarak çalışmaya başlar. Dr.Köymen, 1952 yılında başhekim olarak atandıktan sonra 1978’de emekli oluncaya kadar kesintisiz 27 yıl bu görevi sürdürür.

30 Kasım 1976’da 25 yılını tamamlayan bu kuruma ilişkin bir kitap, Dr.Abit Köymen tarafından hazırlanmış ve 1977 yılında “Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Merkezi 25.Yıl” adıyla SSK Genel Müdürlüğü’nce yayınlanmıştır (Yayın No.270).

100 yataklı bir sanatoryumun 1976 yılında 1600 yataklı “Göğüs Hastalıkları Merkezi”ne dönüştürülmesinde, yaşamını bu kurumun geliştirilmesine adayan Dr.Abit Köymen’in payı unutulmaz. 1995’te A Blok’un önünde cenazesinin başında yakın arkadaşı ve bakteriyoloji laboratuvarının kurucusu Dr.Necmettin Keleşoğlu, bu değerimizi şöyle anmıştır : “Süreyyapaşa demek Dr.Abit Köymen demektir. Dikilen her fidanda, yetiştirilen her asistanda, yapılan her binada onun emeği vardır.”

Akciğer Tüberkülozu üstüne 30 makalesi yayımlanan Dr.Abit Köymen, çok iyi yetişmiş bir doktor olduğu kadar engin kültürü ve bilge kişiliği ile herkesi çok seven bir Cumhuriyet aydınıydı.

Kaynak : Fişek A.Gürhan, Özşuca Şerife T., Şuğle M.A. (1997) : Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi (1946-1996), Sosyal Sigortalar Kurumu Yayını, Ankara

Diğer Yazılar