Avatar

Naci Buçukoğlu ( Dr. )

Dr. Naci Buçukoğlu

SSK tarihinde başhekimlikte görev ömrü en uzun olan üç hekimden biridir.

1922 Ankara doğumlu. 1946 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu.

1947 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde başladığı kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını Ankara Numune Hastanesi’nde tamamlamıştır. Bir dönem için Zekai Tahir Burak Doğumevinde başasistan olarak çalışmıştır. Daha sonra Ankara’da İşçi Sigortaları Kurumu’nda çalışmaya başlayan Dr.Naci Buçukoğlu, hastalık sigortasının hazırlık çalışmalarına katılmıştır. 1952 yılında bu çalışmalara katılan dört hekim (Dr.Hazım Pars, Dr.İlhami İlbaş, Dr.Naci Buçukoğlu ve Dr.Burhanettin bey) daha sonra İstanbul’a gönderilmişlerdir. İstanbul’da bölge müdürlüğü kurulmasına katkıda bulunmuşlardır. İlk İstanbul İşçi Sigortaları Kurumu Bölge Müdürlüğü’nü Dr.Hazım Pars üstlenirken; Dr.İlhami İlbaş İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi Başhekimliğine atanmış; Dr.Burhanettin bey Sultanahmet Dispanseri’nin; Dr.Naci Buçukoğlu da Paşabahçe Dispanseri’nin başına geçmişlerdir.

Dr.Naci Buçukoğlu, Paşabahçe Dispanseri’ni Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası lojmanlarına taşıyarak daha geniş olanaklara sahip bir hastane haline getirmiş; bunun yanısıra Üsküdar ve Kadıköy’e dispanser açmıştır. Bu dönemde çevrede bulunan 11 büyük ve 6-7 orta ölçekli işletmenin katkısıyla, hastaneyi geliştirmeyi sürdürmüştür. Yine bu katkılarla, hastanenin kendi arsasını alarak 250 yataklı bir hastaneye dönüştürmüştür.

Dr.Naci Buçukoğlu, Demokrat Parti içerisindeki aktif çalışmalarından ötürü, 1960 askeri darbesinden sonra Yassıada’da yargılanmış ve beraat etmiştir. Yeniden Paşabahçe Hastanesi’ne dönmek istememiş; 1966’da Bakırköy Doğumevi Başhekimliği’ne getirilmiştir. 66 yataklı olarak aldığı bu hastaneyi, 23 yıllık başhekimliği döneminde 1000 yatağa çıkarmış; çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünü eklemiştir. Bakırköy’de ilk gezici ve sabit ekipleri olan ana-çocuk sağlığı merkezini kurmuştur.

1987 yılında yaş sınırı dolayısıyla emekli olduğu halde, SSK’da ilk kez yapılan bir uygulamayla, başhekimliği iki yıl uzatma ile tamamlamıştır.

Hastane, Dr.Naci Buçukoğlu’nun başhekimliği döneminde, üç üniversite hastanesi ile kardeş hastane projesi yürütmüş; SSK’nın eğitim hastanelerinin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Onun da içinde yer aldığı “SSK Üniversitesi” kurulması önerisi, TBMM’ye kadar ulaştırılmış; ancak o noktada takılmıştır. Jinekoloji derneklerinin kurulmasında aktif rol oynamıştır. 11 yıl süreyle SSK Tıp Kongreleri’nin düzenlenmesinde aktif görev almıştır. Türk Hekimlerini Koruma Derneği’nin kuruluşunda ve İstanbul Tabip Odası’nda görev yapmıştır.

Kaynak : Fişek A.Gürhan, Özşuca Şerife T., Şuğle M.A. (1997) : Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi (1946-1996), Sosyal Sigortalar Kurumu Yayını, Ankara

Diğer Yazılar